– Når enkelte hører ordet «bonde» ser de for seg en gammel gubbe som bor i fjøsen

foto