Steinkjerbyggen er mindre kulturell enn folk i nærkommunene – men på et felt skiller den seg ut

foto