Sjekk oversikten: 26 hadde barnehagen som førstevalg – kun 14 får tilbud om plass