Slik svarer de om prishoppet på bosenteret: – Tror dette oppleves veldig ulikt