20 kjemper om stillingen. Disse vil ha kommunikasjonsjobb i fylket