16 gravstøtter og kors veltet i Steinkjer – politiet oppretter sak