Her står folk i lange køer tross ekstremvær: – Det kan bli heftig

Harald Sletten fra Røde Kors passer på at alt går greit i vaksinekøa. Foto: Leif Arne Holme