Årsaken er at det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø i lavlandet sør for Namsos. I høyereliggende strøk er det ventet ytterligere snøfall.

Gult farevarsel indikerer at det kan oppstå en utfordrende værsituasjon. Dette er rådene fra Meteorologisk institutt:

– Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.