Pandemien har ført til én stor endring når det gjelder barnedåper: – De går til og med gjerne selv opp til alteret