Hørte piping i åkeren. Nå har «Diana» blitt som et familiemedlem.