Foreslår å legge ned flere linjer på Steinkjer videregående