Skolebusser forsinket på grunn av ulykke på Asphaugen