Seks busspassasjerer måtte til sammen betale 9000 kroner i gebyr

foto