Får utvida skjenkebevilling – på tross av utsettelsesforslag