Mistenkelig dødsfall i Steinkjer: Politiet håper avdøde obduseres i dag