Kommunen kan ulovlig ha krevd betaling for barn med funksjonsnedsettelser i ti år

foto