Renteveksten rammer Steinkjerbygg. Nå må direktøren selv ta nye oppgaver

foto