Flere har søkt: Disse kan bli fritatt for eiendomsskatt