En grisebonde fra Inderøy er i Trøndelag tingrett dømt til fengsel i to år og fire måneder for grov overtredelse av dyrevelferdsloven.

Han forbys inntil videre å eie, stelle, holde eller på annen måte ha ansvar for husdyr.

Forbudet kan oppheves helt eller delvis av Mattilsynet, står det i dommen.