Grendene søkte om det tredobbelte – så mye tilskudd får de