Skilt: Det vil bli satt opp skilt på grensa i Sandvika som informerer om hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge.

Informasjonsskiltene vil ha en nettadresse som gir en lenke til mer utfyllende info. I tillegg vil det stå oppgitt adresse til aktuell teststasjon og telefonnummer for timebestilling for koronatest.

Nummer for bestilling av test: 116 117.

De som kjører via grenseovergangen i Sandvika, og trenger en test, bes bestille time via det nevnte nummeret. Telefonen er døgnbetjent, og eventuell test må foretas innen 24 timer etter grensepassering.

Dette er hovedreglene for testing og karantene:

– Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat, er du unntatt reisekarantene. Du skal heller ikke fylle ut registreringsskjema for innreisende, eller ta test på grensen.

– Dersom du reiser fra et grønt eller oransje land eller område og har oppholdt deg der de siste 10 døgn før innreise til Norge er du unntatt kravene om registreringsskjema, test ved ankomst og reisekarantene.

– Fargen på landet du reiser fra avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge. Oversikt over fargene som gjelder til enhver tid finner du her.

Myndighetene oppfordrer hver enkelt til å være oppmerksom på at fargene på områder og land kan endre seg underveis. Da endres også reglene for karantene og testing.

På Helsedirektoratets side vil det til enhver tid ligge oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder for reiser til og fra utlandet.