Slike triste syn har det blitt for mange av – nå vil kommunen ta grep

Ved Nedre Mølleveg ble det observert to ender som var blitt påkjørt og drept, kommunen skal se på løsninger for å unngå flere påkjørsler. Foto: privat