Slike triste syn har det blitt for mange av – nå vil kommunen ta grep

foto