Så lite av søpla di havner i Tranamarka – se hvor resten havner