Dette synet fikk inspektørene på E6 til å steile: – Jeg så allerede i kikkerten at noe skurret

foto