Elbil-veksten skaper frykt for manglende ladekapasitet langs norske veier

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at veksten i elbiler er høyere enn veksten i antall ladere langs veiene. Derfor etterlyser NAF en nasjonal strategi for elbillading. Foto: NAF