Nå har planleggingen av neste byggetrinn startet . Håpet er at man får et framtidsretta og innovativt design i bygget.

I Innocamp i dag er det cirka 300 ansatte, 600 studenter og 40 virksomheter.

Det er spesielt Landbruksdirektoratet, Nibio og Sintef som fortsetter å vokse.

De trenger mer plass, og også Nord universitet har utfordringer knyttet til plassbehov og kontorløsninger, går det frem av pressemeldingen.

Framtidas kontorløsninger

Som et svar på dette har Steinkjerbygg KF utfordret Praksis Arkitekter og WoodWorks! Cluster til å tenke ut morgendagens kontorløsninger på Innocamp.

Dette har resultert i et forprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Målet er at prosjektet skal bli et fyrtårn for byggeri i tre, og et pilotprosjekt i regionen på det som kalles parametrisk design.

Torsdag ble skissene og tankene bak neste byggetrinn på Innocamp Steinkjer presentert.

Det var til stor begeistring fra flere av dagens leietakere og ordfører Anne Berit Lein.

– Det er helt fantastisk å se resultatene av satsingen på Innocamp. Her er det arbeidsmåter som gjør at det blir blågrønne synergier både på utdanning, forskning og i det praktiske ut mot næringa – og alt samlet under ett tak. Nå har vi en unik mulighet til å bygge videre på det vi allerede har oppnådd, noe som disse skissene underbygger, sier ordføreren i pressemeldingen.

Innovativt design

I det nye byggetrinnet skal man ta i bruk parametrisk design. Dette er en arkitekttonisk løsning som skalerer etter behov til enhver tid.

Parametrisk design er et satsingsfelt for WoodWorks! Cluster, som til daglig holder til på InnoCamp.

Gjennom et samarbeid med Praksis arkitekter har de fått støtte av Innovasjon Norge til å gjennomføre et forprosjekt, der designmetoden danner grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle Innocamp.

Sivert Hegdahl i Praksis arkitekter tror prosjektet kan bidra til både framtidas kontorløsninger og skape et kompetansemiljø rundt Innocamp som kan bli lagt merke til langt utenfor Steinkjer, samtidig som han påpeker at arkitektur har veldig mye å si for bærekraft.

– Gjennom nyskaping kan vi bidra til det grønne skiftet. Dette prosjektet kan bli en arena som vekker interesse gjennom å tilby framtidsrettede arbeidsplasser i spennende og vakre omgivelser preget av mye trebruk. Å skape et godt og omsorgsfullt bygg av god kvalitet og lang levetid, er god miljøpolitikk, sier Hegdahl