Hun er eneste søker til rektorstilling – det får universitetet til å beklage

foto