Lærerstudent Tuva Aasrud har deltidsjobb som valgfunksjonær. Hun viser steg for steg hvordan man stemmer i videoen øverst i saken. Dette er fra et stemmelokale i Trondheim, men det gjøres på samme måte i Steinkjer.

Det eneste du trenger å huske på å ta med er legitimasjon.

Siste mulighet for å stemme er på valgdagen mandag 11. september. Valglokalene er åpne fra klokka 10.00–20.00. Unntaket er Steinkjer rådhus som åpner klokka 07.00 og har åpent helt til klokka 21.00.

Stemme i egen hjemkommune

Fredag var siste mulighet for å forhåndsstemme før valgdagen 11. september.

Det betyr også siste dag du stemme i en annen kommune enn den du bor i. Hvis du for eksempel er student i Steinkjer, men er folkeregistrert i kommunen du kommer fra, gikk «fristen» for å stemme ut 8. september.

Kommune- og fylkestingsvalg

Under årets valg er det to bunker med stemmesedler - en rosa og en blå. De rosa stemmesedlene hører til kommunestyrevalget, mens de blå hører til fylkestingsvalget. Du kan velge å bare stemme i ett av valgene, men hvis du vil stemme i begge, må du ta både en rosa og en blå stemmeseddel.

Personstemmer

På alle stemmesedler står det en liste med navn. Dette er partienes prioriteringsforslag til hvem som skal velges inn dersom partiet får makt.

Du kan påvirke hvilke kandidater som blir valgt ved å gi en personstemme til kandidatene. Det gjør du ved å sette et kryss ved navnet deres.

I kommunevalget kan du også gi personstemmer til kandidater fra andre partier enn det du skal stemme på i et eget felt på seddelen.