Gatekjøkken i sentrum fikk reaksjon fra Mattilsynet