Nina fra Steinkjer er involvert i verdens største graveprosjekt