Barnehager har søkt penger til omstilling – men administrasjonen vil gi flere avslag

foto