Fortsatt uvisst når vannskliene «Råtass» og «Bråtass» kan bli tatt i bruk