Mistanke om medlemsjuks i AUF førte til avsløringer av turistforeningen

foto