78 vil bli mobbeombud. Åtte er fra Steinkjer. Se søkerne her.