Barnevernet i Steinkjer diskuterte sensitive opplysninger om barn på Facebook