Se bildene: Ønsket nye borgere velkommen på Statens hus