Tog sporet av på Steinkjer stasjon: Togruter påvirket

foto