13 dager etter at Synnøve Finden får levert råmelk fra Tine Råvare, mener Tine at de skal få betalt. Synnøve Finden har i over ti år ventet 25 dager på å punge ut og mener de har rett i det. Nå har Tine fått nok og tatt konkurrenten til retten, skriver E24.

I sin argumentasjon viser Synnøve Finden blant annet til epostkorrespondanse fra 2011, som angivelig bekrefter en avtale om en såkalt kredittid på 25 dager.

Advokat Andreas Stang Lund representerer Tine. Han sier følgende om søksmålet:

– Vårt syn er at det ligger innenfor Tine Råvares mandat å fastsette antallet dager. Tine Råvare har sagt 13 dager. Alle aktørene har akseptert og innrettet seg etter dette, bortsett fra Synnøve Finden, som mener å ha krav på 25 dager.

Synnøve Finden på sin side reagerer kraftig på søksmålet.

– At Tine saksøker lille Synnøve Finden er bare ett av de utrolige virkemidlene meierigiganten tar i bruk for å svekke de små aktørene i markedet. Det kan virke som Tine har meierimonopol som eneste mål, og skyr ingen midler, skriver myndighetskontakt Sofie Oraug-Rygh til avisa.