Har en klar mistanke etter hærverket: – Noen har kjørt rundt for å gjøre det med viten og vilje