Denne nyvinningen vil gi Steinkjer og Inderøy sterkt forbedret akuttberedskap