20 000 færre arbeidsledige i Trøndelag på ett år

Nedgangen i arbeidsledighet siden koronaen traff i fjor, vises nå for alvor i tallene fra Nav Trøndelag.

Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag. Foto: Morten Antonsen

Ved utgangen av april er det 13 431 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav i Trøndelag. Dette er en nedgang på 19 610 personer siden april i fjor, og 821 færre enn i mars måned. Antallet ledige utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken

– Vi er svært glade for å se at ledigheten fortsetter å gå ned. Trøndelag er blant fylkene med størst nedgang blant helt ledige og vi har også en god nedgang i antall delvis ledige. I april ser vi også en økning i antall utlyste stillinger og det er et godt tegn, sier Bente Wold Wigum, direktør i Nav Trøndelag i en pressemelding..

Se tall for alle kommunene nederst i saken!

Flere på tiltak

I Trøndelag er det i april 6 814 helt ledige (2,7 prosent), 5 432 er delvis ledige (2,2 prosent) og 1 185 er arbeidssøkere i tiltak (0,5 prosent). Sammenligner vi med samme måned i fjor er det en nedgang på 19 610 personer. Antall helt ledige er redusert med to-tredeler fra samme måned i fjor (-67 prosent), melder Nav Trøndelag.

Siden forrige måned er antall helt ledige redusert med over 500 personer, mens antall delvis ledige er redusert med nær 400 personer.

– For å bistå slik at flere kommer seg ut i jobb blant annet gjennom kvalifisering, har vi fått økte tiltaksrammer. Antall på tiltak har økt med 265 siste året, og med 79 personer siste måned, sier Wigum.

LES OGSÅ: 40 millioner til opplæring av norske sesongarbeidere

Nedgang i permitterte

27 prosent av de helt ledige og 50 prosent av de delvis ledige er permittert. Det utgjør til sammen 4 591 personer, en nedgang på 274 personer fra mars i år. Det er nedgang i både helt og delvis permitterte. En av tre permitterte jobber innen reiseliv og transport.

Det er fortsatt reiseliv og transport som har flest både helt (1 281) og delvis ledige (1 295). Den siste måneden har antall helt ledige i yrkesgruppen holdt seg stabil med en marginal økning på 15 personer. Antall delvis ledige er redusert med 130 personer.

Innenfor bygg og anlegg er 751 personer helt ledige, en nedgang på 169 personer fra mars i år. I tillegg er 294 delvis ledige, en nedgang på 46 personer den siste måneden.

Her finner du flere saker om arbeidsliv

Nedgang i ledighet i alle aldersgrupper

Aldersgruppen mellom 20-24 år har høyest andel helt ledige av arbeidsstyrken med 4,0 prosent. Ledigheten er spesielt høy blant menn, hvor andelen helt ledige er 4,7 prosent. Lavest andel helt ledige er det i den aller yngste aldersgruppen, 19 år og under med 1,6 prosent. Langtidsledigheten øker særlig blant de eldste aldersgruppene.

I løpet av april ble det lyst ut 5 629 stillinger på arbeidsplassen.no. Flest nye utlysninger kom innen helse, pleie og omsorg (975), bygg og anlegg (722) samt undervisning (546).

Lavest andel helt ledig finner vi i Tydal (0,7 prosent), Høylandet (1,1 prosent) og Lierne (1,3 prosent). Høyest ledighet finner vi i Meråker (5,1 prosent), Stjørdal (3,5 prosent) og Namsskogan (3,4 prosent).

Tallene for noen av de største byene:

Trondheim 3,0 prosent

Steinkjer 3,2 prosent

Stjørdal 3,5 prosent

Levanger 2,4 prosent

Verdal 3,2 prosent

Namsos 2,3 prosent

Inderøy 2,4 prosent