Lagesen (Ap) om Dampsaga: – Gjennomgående prega av mangel på kompetanse

Dampsaga bad på Steinkjer Foto: LEIF ARNE HOLME