Disse skaper mest begeistring, men også noen kritiske røster. – Det bryr vi oss ikke om

Troillungan Håkon og Kristin - og en liten bjørn - er på plass langs Sognleia. Fra venstre Asbjørn Mathisen, Oddleiv Almli, Tor Odd Elnan og Svein Olav Bruun. Foto: Øyvind Bones