Ber publikum om hjelp: – Graven vil bli slettet

Gravplassmyndigheten, Steinkjer kirkelige fellesråd, har startet et arbeid med å oppdatere festeforhold for gravsteder ved For gravplass i Stod.

Dersom du har ansvaret for en grav, og ser at den er merket med en rød pinne, bør du handle raskt om du ønsker at graven ikke skal slettes. Foto: Privat

På en rekke av gravstedene mangler vi opplysninger om ansvarlig person (fester), skriver Steinkjer kirkelige fellesråd i pressemelding.

– De gravene dette gjelder er nå i ferd med å bli merket med en varselpinne.

Nå ber de om hjelp fra publikum med jobben for å finne den ansvarlige ved disse gravstedene.

– Det er hengt opp plakater ved For gravplass med kontaktinformasjon.

Dersom de ikke lykkes med å få tak i dem som har ansvaret for de aktuelle gravene, så vil stedet falle tilbake til gravplassen ved utgangen av oktober 2021 og graven vil bli slettet.

Steinkjer kirkelige fellesråd har hengt opp skilter for å gjøre det enklere. Foto: Privat

– For å unngå misforståelser når det gjelder festeavtaler for en grav, er det viktig at gravplassmyndigheten, Steinkjer kirkelige fellesråd, får melding om adresse- og navneendringer for den som er ansvarlig for graven (fester).

Gravplassmyndigheten vil også ha beskjed om det er noen av de merkede gravene som ønskes slettet umiddelbart.

– Arbeidet med å merke aktuelle gravene vil fortsette de kommende dagene.