Giganteiendom i Verdal solgt til profilert investor og fotballklubbeier

Etter å ha eid skogseierselskapet Værdalsbruket i nesten hundre år, selger Storebrand nå til Fabritius Gruppen, et heleid datterselskap av Gjelsten Holding.

Bjørn Rune Gjelsten er tidligere eier av Wimbledon FC og MK Dons. Her hjemme har han vært tungt inne i Molde FK. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi har vært eier av Værdalsbruket i nesten 100 år og er glade for å ha funnet en ny eier som ønsker å bevare og videreutvikle virksomheten på en god måte, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand i en pressemelding.

Storebrand har vært eier av AS Værdalsbruket siden 1935, og før transaksjonen har det vært eid av Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS i fellesskap.

Transaksjonen estimeres å bidra positivt med om lag 500 millioner kroner på Storebrand-konsernets resultat i 2. kvartal 2021, og bidra positivt med to prosentpoeng til solvensmarginen, opplyser selskapet.

Transaksjonen ventes å være gjennomført i slutten av mai måned.

Værdalsbruket er Norges nest største private skogseierselskap. Det ligger i Trøndelag og eier kalksteinsressurser, driver naturbasert turisme og er deleier i Inntre Holding AS, som er en stor trelastleverandør.