Tramper i gang nytt trimtilbud – dette kan bli et vanlig syn i sommer

Her skanner Henriette Prøsch Hage stolpen som er plassert ved Helse- og beredskapshuset. Foto: Øyvind Bones