Stenger ned skoler og kjøpesentre etter smitteutbrudd

Det ble bestemt på et krisemøte søndag kveld.

Ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein. Foto: Leif Arne Holme

I løpet av den siste uka er det påvist 36 smittetilfeller i kommunen. Søndag har 14 personer fått påvist smitte i Steinkjer kommune, opplyser kommunen i en pressemelding. Det er tangering av smitterekorden fra 6. januar i år. Søndag besluttet kriseledelsen i kommunen at både skoler og kjøpesentre må stenge.

Se hele oversikten over de nye tiltakene nederst.

– Tror folk er motiverte

Ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein, kaller situasjonen i kommunen for alvorlig.

– Det begynner å bli mange barnehager og skoler som er berørt og vi har ikke kontroll på hvor smitten er. Det er det som gjør det alvorlig og uoversiktlig. Derfor er det viktig at vi begrenser all fysisk kontakt til et minimum og at alle har lav terskel for å teste seg, sa Lein til Adresseavisen før møtet med kriseledelsen.

Ordfører i Steinkjer kommune, Anne Berit Lein (Sp). Foto: LEIF ARNE HOLME

Til Adresseavisen etter møtet sier hun at de ønsker å skåne de yngste barna og derfor ikke stenger skolene for 1. til 4. trinn. Barnehagene drives også på rødt nivå den neste uken.

– Vi er der nå at vi har smitte, særlig blant unge, og flere skoler er rammet. Dette må vi få kontroll på. Vi ser at strenge tiltak har virket før, og vi tror folk er motiverte til at vi setter inn tiltak nå, sier Lein.

LES OGSÅ: Flere ansatte smittet ved videregående skole - innfører rødt nivå

Vil slå ned smitten lokalt

Hun mener det er helt rett å innføre såpass inngripende tiltak nå, og sier at kommunen må ta et krafttak en ukes tid for å få kontroll på situasjonen.

– Har dere vurdert å be regjeringen om å innføre regionale tiltak?

– Vi hadde møte med Helsedirektoratet og FHI torsdag, og kommuneoverlegen var i kontakt med FHI i dag. Vi har vurdert 5A-forskriften til regjeringen, men vi mener fremdeles vi skal takle dette med lokale tiltak, sier ordføreren, og legger til at allerede mandag ettermiddag møtes alle kommunene i Innherred, samt Namsos og Stjørdal, for å vurdere situasjonen i regionen.

Kapittel 5A i covid-19-forskriften tilsvarer tiltaksnivå A og er det strengeste tiltaksnivået.

Ifølge Lein tar kommunen utgangspunkt i at det kan være muterte varianter av viruset som er påvist i Steinkjer.

– Alle testes for mutasjoner, men vi har ikke fått svar på det ennå, sier Lein.

– Den meste krevende dagen

– Vi jobber med å få oversikt på de enkelte tilfellene, men jeg kan ikke si at vi har oversikt på smittesituasjonen i kommunen. De enkelte tilfellene har vi kapasitet og oversikt over, sa kommuneoverlege Sunniva Rognerud til Adresseavisen tidligere søndag.

Etter møtet sier hun at søndagen har vært den mest krevende dagen i smittesammenheng.

– Uten tvil. Det at vi nå benytter oss av forsterket TISK gjør at smittesporingen blir betydelig mer omfattende. I tillegg rammer det barn og unge i mye større grad nå enn tidligere, sier Rognerud.

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer. Foto: Leif Arne Holme

Dette er også bakgrunnen til at tiltakene rettes mot skoler og kjøpesentre.

– Vi forventer at det kommer mer smitte i de samme miljøene. Så må vi veie det opp mot at det for noen barn er viktig å komme seg på skolen. Vi var også bekymret for at større kjøpesentre skal kunne bli en samlingsarena for barn som ikke er på skolen. En samlet vurdering gjorde at vi tar de grepene vi nå gjør, sier kommuneoverlegen.

Kommuneoverlegen håper at tiltakene de nå innfører er tilstrekkelig for å få kontroll på situasjonen.

Dette er de nye tiltakene:

  • Det blir digital undervisning/opplæring hjemme for 5.-10. trinn og videregående skole.
  • 1.-4.klasse er fortsatt på rødt nivå og de som ikke har fått beskjed om at de er i karantene, møter som vanlig.
  • Det etableres et tilbud for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn fra tirsdag morgen. Den enkelte avklarer selv med sin aktuelle skole
  • Barnehagene er fortsatt på rødt nivå og de som ikke har fått beskjed om at de er i karantene, møter som avtalt
  • Lokal forskrift endres slik at større kjøpesenter stenges med de unntak som følger av nasjonal covid-19- forskrift §16b, 1.ledd pkt a og b.
  • I tillegg stenges alle utendørs anlegg for all aktivitet. Dette gjelder både for organisert aktivitet og frivillige ansamlinger på eget initiativ. Vi ber frivilligheten følge opp dette.
  • Alle oppfordres på det sterkeste til å begrense sin sosiale omgang til et minimum.

Dette gjelder til og med 19. april.