Leder Silje Madelen Ingvaldsen og nestleder Jeanette Celeste Suojanen-Bjerkestrand i Mental Helse Ungdom Steinkjer. Foto: Silje Olsen Engenes

30 PROSENT ØKNING I HENVENDELSER TIL HJELPETELEFONEN:

Overraskende nedgang på ett område

Kraftig økning når det gjelder henvendelser fra ungdom, sammenlignet med påsken i 2020.

Daglig leder for Mental Helse Hjelpetelefonen, Aslaug Timland Dale, har gått gjennom tallene for påsken i år. Her er hennes konklusjon:

– Sammenlignet med fjoråret har vi hatt en økning på rundt 30 prosent på våre telefontjenestene. Vi har særlig hatt en økning på telefon blant de unge. Økning har vi for så vidt hatt på alle våre tjenester, men mest blant ungdom, sier Dale.

– Det er ikke overraskende. I påsken er det flere dager hvor det er stengt, så da blir det mer til at en blir sittende alene, sier leder for Mental Helse Ungdom Steinkjer, Silje Madelen Ingvaldsen.

Angst, depresjon og spiseforstyrrelser øker

For aldersgruppen under 18 år er økningen på 32 prosent, mens den er 7 prosent for dem gruppen som er 18–30 år. Det er også stor overvekt av unge menn som henvender seg.

– Hvilke temaer er det de unge føler behov for å snakke om?

– Angst har vært i stor overvekt, men vi ser også en økning når det gjelder temaet depresjon i år. Spiseforstyrrelser er også et økende problem, sier Dale.

– På grunn av ensomheten som kommer i dager man sitter alene, er det mye angst som kommer inn. Det gjør at det vil utvikle seg mye mer angstfølelse, føyer Ingvaldsen til.

Det er ikke alt man har sammenlignende tall for, ettersom man ikke så for seg at korona kom til å bli så langvarig.

– I mars 2020 hadde vi ikke med koronatemaer på listen, så der sammenligner vi februar med mars i år. Her ser vi en betydelig økning. Vanskelighetene rundt å være i isolasjon og redsel for ettervirkninger er økende. Det er også nesten en tredobling når det gjelder bekymring for vaksinen. Flere er redd for å dø, sier Dale.

Færre har selvmordstanker

Det har ikke vært noen økning på telefon når det gjelder selvmord.

– Det har vært økning på chatten, men ikke på telefon. Når det gjelder temaet selvskading, er det også nedgang. Det er derimot økning når det gjelder spiseforstyrrelser og depresjon, forteller hun.

Aslaug Timland Dale mener at mars i fjor var brutal for mange.

Aslaug Timland Dale Foto: Varden

– Den totale nedstengninga vi så i Norge, er nok noe vi ser på våre tall. Det var jo en helt ny verden for veldig mange av oss. Vi har ikke opplevd noe lignende siden krigen. Det var nok noe av årsaken til at noen av temaene var hyppige