To geologer fra Trondheim undersøkte rasområdet onsdag.

De evakuerte får flytte hjem – dette utløste raset