Inger Lise Svendgård, daglig leder ved Krisesenteret i Nord-Trøndelag. Foto: LEIF ARNE HOLME

Utviklingen i landet for øvrig gjelder ikke for Krisesenteret i Nord-Trøndelag:

– Jeg håper det betyr at mange av dem som trengte hjelp, fikk det

Høytid betyr ofte en økning når det gjelder problemer i hjemmet. Denne påsken var intet unntak.

Daglig leder ved Nord-Trøndelag krisesenter IKS, Inger Lise Svendgård, kan melde om travle dager gjennom påsken.

– Alt er relativt, men det har vært litt pågang på telefon, i tillegg til dem som bor her, sier hun.

– Hvordan er utviklingen fra i fjor?

– Pågangen er omtrent på samme nivå som ved påsken i fjor.

Følger ikke utviklingen ellers i landet

– På landsbasis ble det rapportert om langt færre henvendelser da folk først havnet i hjemmeisolasjon. Er dette en tendens som også har vært gjeldende hos dere?

– Nei, det var ikke sånn hos oss at vi fikk færre henvendelser. Vi hadde stor pågang i hele 2020, sier Svendgård.

Foto: LEIF ARNE HOLME

– Nasjonalt var det uttrykt bekymring for at folk ikke fikk meldt fra, på grunn av hjemmeisolasjonen. Hvordan tolker du det at dere ikke har fulgt det nasjonale mønsteret?

– Jeg håper det betyr at mange av dem som trengte hjelp, fikk det. Skjønner tankegangen og bekymringene da henvendelsene uteble andre steder, sier Svendgård.

– Hvordan har 2021 vært ellers?

– Foruten påsken, har det vært mindre pågang i år enn i fjor. Det er mer jevnt fordelt utover året, ikke samme toppene i høytiden som tidligere.

Men selv om ikke antallet generelt øker så mye i høytidene, øker problemene i enkelte familier.

– Det er klart at i familier med utfordringer fra før, blir det mer av det i høytiden – mer alkohol og mer vold. Problemer som er der kan bli verre, sier Inger Lise Svendgård.